2310950976 Βοσπόρου 18-20, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη koutlis.george@gmail.com